ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Գիտության կոմիտե

Մրցույթի արդյունքները հայտնի են

25.07.2019

ՀՀ գիտության կոմիտեի նախագահի 2019 թ. հուլիսի 25-ի N 26-Ա/Ք հրամանով հաստատվել են գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության պայմանագրային (թեմատիկ) ֆինանսավորման նպատակով «Երիտասարդ գիտաշխատողների հետազոտությունների աջակցության ծրագիր-2019» մրցույթի արդյունքները:

Ֆինանսավորման երաշխավորված գիտական թեմաների ցանկ