ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Գիտության կոմիտե

Կոմիտեի ֆինանսական աջակցությամբ հրատարակումներ » Հայագիտություն. Սյունիք (գիտական նյութերի ժողովածու)

Հայագիտություն. Սյունիք (գիտական նյութերի ժողովածու)

Գլխավոր խմբագիր՝ բ.գ.թ. դոցենտ Քումունց Մ. Ս.

ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ, Նոր տպագրիչ ՍՊԸ, 2016 թ., Երևան, 281 էջ

Գիտական նյութերի ժողովածուի հիմնադիրն է «Սյունիքի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն» ծրագիրը:

Տպագրված է ՀՀ գիտության կոմիտեի գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության բազային ֆինանսավորման ծրագրով: