ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Գիտության կոմիտե

ՄՐՑՈՒՅԹ

04.06.2013

ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական կոմիտեն հայտարարում է «Գիտության ոլորտում ենթակառուցվածքի, նյութատեխնիկական բազայի արդիականացման համար գիտական սարքերի եւ սարքավորումների ձեռքբերման ՄՐՑՈՒՅԹ:

 

Մրցույթին մասնակցելու հայտերը ներկայացվում են մինչեւ 2013 թվականի հուլիսի 10-ը ներառյալ` առձեռն՝ աշխատանքային օրերին, ժամը 10:00 - 13:00 և 14:00 - 17:00 կամ փոստով (Երևան 0028, Օրբելի եղբայրների 22, ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական կոմիտե):

 

Մրցույթի վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկություններ եւ խորհրդատվություն կարելի է ստանալ Գիտության պետական կոմիտեի աշխատակազմի գիտական գործունեության կազմակերպման վարչությունում՝ աշխատանքային օրերին, ժամը 14:00 - 17:00 (հեռ.` 21-01-40 (113)):

 

Մրցույթի հրավերի փաթեթը

  

Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության

նախարարության գիտության պետական կոմիտե

 

(ժամկետն ավարտված է)