ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե

Մեր մասին » Կոմիտեի անձնակազմ

Կոմիտեի նախագահի տեղակալ (հեռախոս՝ 21 01 40 +102)

Արթուր Մովսիսյան

Կոմիտեի գլխավոր քարտուղար (հեռախոս՝ 21 01 40 +120)

Լևոն Ֆարմանյան

Կոմիտեի նախագահի օգնական (հեռախոս՝ 21 01 40 +112)

Սյուզաննա Բլբուլյան

Կառուցվածքային ստորաբաժանումներ

Վարչություններ

Գիտության քաղաքականության վարչություն (հեռախոս՝ 21 01 40 +117)

պետ՝ Կարեն Ղարիբյան

Գիտության քաղաքականության և զարգացման ծրագրերի բաժին (հեռախոս՝ 21 01 40 +118)

պետ՝ Անի Վիրաբյան

Գիտական մշակումների պատվերի ձևավորման և ինովացիոն ծրագրերի բաժին (հեռախոս՝ 21 01 40 +105)

պետ՝ Արևիկ Խնկոյան

Գիտության բնագավառի տվյալների հավաքագրման և վերլուծության բաժին (հեռախոս՝ 21 01 40 +122)

պետ՝ Աիդա Խաչատրյան

Գիտական գործունեության կազմակերպման վարչություն (հեռախոս՝ 21 01 40 +112)

պետ՝

Գիտական ծրագրերի իրականացմանն աջակցության բաժին (հեռախոս՝ 21 01 40 +113, +116)

պետ՝ Անուշ Հովհաննիսյան

Գիտական փորձաքննության կազմակերպման բաժին (հեռախոս՝ 21 01 40 +108)

պետ` Հարություն Սարգսյան

Միջազգային համագործակցության բաժին (հեռախոս՝ 21 01 40 +115)

պետ՝ Մարիանա Սարգսյան

Բաժիններ

Ֆինանսատնտեսագիտական և հաշվապահական հաշվառման բաժին (հեռախոս՝ 21 01 40 +106, +123, +124)

պետ՝ Տիգրան Գալստյան

Տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին (հեռախոս՝ 21 01 40 +109)

պետ` Շուշանիկ Աղաբեկյան

Անձնակազմի կառավարման բաժին (հեռախոս՝ 21 01 40 +107)

պետ՝ Լուսինե Մարտիրոսյան

.

Քարտուղարություն (հեռախոս՝ 21 01 40 +114, +101)

պետ՝ Յուրի Պետրոսյան