ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն Գիտության պետական կոմիտե

Բյուջեից ֆինանսավորում
Գիտության ոլորտի ընթացիկ տարվա բյուջե
ՀՀ պետական բյուջեից ֆինանսավորվող գիտական և գիտատեխնիկական գործունեություն իրականացնող կազմակերպությունների ցանկ
2018-2020 թվականների միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի հայտերի և 2018 թվականի բյուջետային ֆինանսավորման հայտերի կազմման մեթոդական ցուցումներ
2016-2018 թվականների միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի հայտերի և 2016 թվականի բյուջետային ֆինանսավորման հայտերի կազմման մեթոդական ցուցումներ
2015-2017 թվականների միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի հայտերի և 2015 թվականի բյուջետային ֆինանսավորման հայտերի կազմման մեթոդական ցուցումներ
ՀՀ պետական բյուջեից պայմանագրային (թեմատիկ) ֆինանսավորման երաշխավորված 153 գիտական թեմաների ցանկ (2015-2017 թթ. ֆինանսավորման չափաքանակներով)