ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Գիտության կոմիտե

Օրենսդրություն » ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի հրամաններ
Գիտության ոլորտում ենթակառուցվածքի, նյութատեխնիկական բազայի արդիականացման համար ֆինանսական աջակցություն տրամադրելու մրցույթի շահառուների ցանկը հաստատելու մասին ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի հրաման (2022 թ. նոյեմբերի 3-ի N 2016-Ա/2)
«Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության պայմանագրային (թեմատիկ) ֆինանսավորման շրջանակներում փորձարարական մշակումների նախագծերի (Experimental Development Projects) հայտերի ընտրության մրցույթը կազմակերպելու և մրցույթի հրավերի փաթեթը հաստատելու մասին» ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի հրաման (2022 թ. հոկտեմբերի 17-ի N 1896-Ա/2)
«Երիտասարդ գիտաշխատողների հետազոտությունների աջակցության ծրագիր – 2022» մրցույթի արդյունքները հաստատելու մասին ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի հրաման (2022 թ. հոկտեմբերի 4-ի N 1799-Ա/2)
Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի 2022 թվականի սեպտեմբերի 20-ի N 1694-Ա/2 հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի հրաման (2022 թ. հոկտեմբերի 3-ի N 1783-Ա/2)
Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության պայմանագրային (թեմատիկ) ֆինանսավորման շրջանակում «Հայաստանի Հանրապետության գիտական համայնքին արտերկրի գիտնականների ինտեգրմանն աջակցության ծրագիր» միջազգային մրցույթի արդյունքում ֆինանսավորման երաշխավորված գիտական թեմաների ցանկը հաստատելու մասին ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի հրաման (2022 թ․ սեպտեմբերի 26-ի N 1752Ա/2)
«Ասպիրանտների և երիտասարդ հայցորդների հետազոտությունների աջակցության ծրագիր - 2022» մրցույթի արդյունքները հաստատելու մասին ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի հրաման (2022թ. սեպտեմբերի 26-ի N 1746-Ա/2)
«Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության պայմանագրային (թեմատիկ) ֆինանսավորման շրջանակներում երկակի նշանակության ծրագրերի աջակցության գիտական թեմաների հայտերի ընտրության մրցույթը կազմակերպելու, մրցույթի հայտարարության տեքստը և հրավերի փաթեթը հաստատելու մասին» ԿԳՄՍ նախարարի հրաման (2022թ․ սեպտեմբերի 20-ի N 1694-Ա/2, փոփոխվել է ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 2022 թ. հոկտեմբերի 3-ի N 1783-Ա/2 հրամանով)
«Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության պայմանագրային (թեմատիկ) ֆինանսավորման շրջանակներում «Երիտասարդ գիտաշխատողների հետազոտությունների աջակցության ծրագիր - 2022» մրցույթը կազմակերպելու, հայտարարության տեքստը և հրավերի փաթեթը հաստատելու մասին» ԿԳՄՍ նախարարի հրաման (2022 թ. հունիսի 29-ի N 1219-Ա/2)
Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության պայմանագրային (թեմատիկ) ֆինանսավորման շրջանակում «Հայաստանի Հանրապետության գիտական համայնքին արտերկրի գիտնականների ինտեգրմանն աջակցության ծրագիր» մրցույթը կազմակերպելու և հրավերի փաթեթը հաստատելու մասին ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի հրաման (2022 թ հունիսի 1-ի N 1049-Ա/2)
«Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության գիտության կոմիտեի և Իտալիայի Հանրապետության ազգային հետազոտությունների խորհրդի կողմից անցկացվող գիտական հետազոտությունների հայ-իտալական համատեղ թեմաների աջակցության «ՀՀ ԿԳՄՍՆ ԳԿ – ԻՀ ԱՀԽ - 2022» մրցույթի հրավերի փաթեթը հաստատելու մասին» ՀՀ ՄԳՄՍ նախարարի հրաման (2022 թ. ապրիլի 21-ի N 717-Ա/2)