ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն Գիտության կոմիտե

Մեր մասին » Կադրային ապահովում » Թափուր պաշտոններ
Գիտական քաղաքականության վարչության պետ (19/1-2.1-2)
Գիտական գործունեության կազմակերպման վարչության գիտական փորձաքննության կազմակերպման բաժնի առաջատար մասնագետ (19/1-3.2-2)
Ֆինանսատնտեսագիտական և հաշվապահական հաշվառման բաժնի գլխավոր մասնագետ (19/1-3.1-3)
Ֆինանսատնտեսագիտական և հաշվապահական հաշվառման բաժնի առաջատար մասնագետ (19/1-3.3-1)