ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Գիտության կոմիտե

Մեր մասին » Կադրային ապահովում » Թափուր պաշտոններ
Անձնակազմի կառավարման բաժնի պետ (18-1-28.3-Ղ4-1)
Ֆինանսատնտեսագիտական և հաշվապահական հաշվառման բաժնի ավագ ֆինանսիստ (ծածկագիր՝ 18-1-28.1-Մ3-3)
Ֆինանսատնտեսագիտական և հաշվապահական հաշվառման բաժնի ավագ մասնագետ (18-1-28.1-Մ4-1)
Գիտական գործունեության կազմակերպման վարչության գիտական փորձաքննության կազմակերպման բաժնի ավագ մասնագետ (ծածկագիր՝ 18-1-27.2-Մ4-2)