ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե

Մեր մասին » Կադրային ապահովում » Թափուր պաշտոններ
Գիտական գործունեության կազմակերպման վարչության պետ (18-1-27.2-Ղ3-1)
Ֆինանսատնտեսագիտական և հաշվապահական հաշվառման բաժնի ավագ ֆինանսիստ (ծածկագիր՝ 18-1-28.1-Մ3-3)
Ֆինանսատնտեսագիտական և հաշվապահական հաշվառման բաժնի ավագ մասնագետ (18-1-28.1-Մ4-1)