ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Գիտության կոմիտե

Կոմիտեի ֆինանսական աջակցությամբ հրատարակումներ » Վէրք Հայաստանի, ողբ հայրենասիրի

Հեղինակ՝ Խաչատուր Աբովեան

«Խ. Աբովյան» հրատարակչություն, 2014 թ., Երևան, 712 էջ

Գրքում ընդգրկված է Խ. Աբովյանի ձեռագիր հանրահայտ ստեղծագործությունը և 1858 թ. առաջին հրատարակությունը: