ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե

Մեր մասին » Կադրային ապահովում » Ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր կնքելու հայտարարություններ
Գիտական քաղաքականության վարչության գիտական արդյունքի առևտրայնացման և ինովացիոն ծրագրերի բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 19/1-2.3-6)
Գիտական քաղաքականության վարչության գիտական տեղեկատվության և վերլուծության բաժնի առաջատար մասնագետ (ծածկագիր՝ 19/1-3.2-6)
Գիտական քաղաքականության վարչության գիտական արդյունքի առևտրայնացման և ինովացիոն ծրագրերի բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 19/1-2.3-6)
Գիտական քաղաքականության վարչության գիտական քաղաքականության և զարգացման ծրագրերի բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 19/1-2.3-5)
Գիտական քաղաքականության վարչության գիտական արդյունքի առևտրայնացման և ինովացիոն ծրագրերի բաժնի առաջատար մասնագետ (ծածկագիր՝ 19/1-2.3-5)
Գիտական քաղաքականության վարչության գիտական քաղաքականության և զարգացման ծրագրերի բաժնի պետ (ծածկագիր՝ 19/1-2.2-4)
Գիտական քաղաքականության վարչության պետ (19/1-2.1-2)
Գիտական գործունեության կազմակերպման վարչության գիտական փորձաքննության կազմակերպման բաժնի պետ (ծածկագիր՝ 19/1-2.2-2)
Գիտական քաղաքականության վարչության գիտական տեղեկատվության և վերլուծության բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 19/1-2.3-7)
Գիտական գործունեության կազմակերպման վարչության միջազգային համագործակցության բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 19/1-2.3-4)