ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Գիտության կոմիտե

Մեր մասին » Կադրային ապահովում » Քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների անձնագրեր » Անձնակազմի կառավարման բաժին
Բաժնի պետ (19/1-2.2-9)
Առաջատար մասնագետ (19/1-3.3-2)