ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն Գիտության պետական կոմիտե


ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական կոմիտեում քաղաքացիների ընդունելության կազմակերպման կարգ (հաստատված է ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ նախագահի 2008 թ. նոյեմբերի 4-ի N 19-Ա/Ք հրամանով)
Քաղաքացիների ընդունելության թերթիկ (անհրաժեշտ է լրացնել քաղաքացու տվյալներն ու հարցի համառոտ բովանդակությունն ու ուղարկել pr.scs@scs.am հասցեով)