ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն Գիտության կոմիտե

ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական կոմիտեի միջոցով ծախսային ծրագիր կատարող բոլոր կազմակերպություններին