ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Գիտության կոմիտե

Մեր մասին » Գնումների գործընթաց
ՀՀ գիտության կոմիտեի կարիքների համար «ԳԿ-21» ծածկագրով ՄԱ գնման ընթացակարգի արդյունքում պայմանագրի կնքելու որոշման մասին հայտարարություն (2020 թ. մարտի 11, «Շառոյան եղբայրներ» ՍՊԸ)
ՀՀ գիտության կոմիտեի կարիքների համար «ԳԿ-19» ծածկագրով ՄԱ գնման ընթացակարգի արդյունքում պայմանագրի կնքելու որոշման մասին հայտարարություն (2020 թ. մարտի 4, «Ջի Վի Սա» ՍՊԸ)
Փոստային կապի ծառայությունների վճարովի մատուցման պայմանագիր N PD-131-02-18 (2018 թ. փետրվարի 14, «Հայփոստ» ՓԲԸ)
Պետության կարիքների համար ավտոմեքենաների վերանորոգման ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր N ԳՊԿ-ՄԱ-ԾՁԲ/4 (2018 թ. մարտի 6, «ԱՎՏՈԻՆԺԵՆԵՐԻՆԳ ՍՊԸ)
Պետության կարիքների համար ապրանքի մատակարարման պայմանագիր N ԳՊԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/1 (2018 թ. մարտի 19, «ՖԼԵՇ» ՍՊԸ)
Պետության կարիքների համար ապրանքի մատակարարման պայմանագիր N ԳՊԿ ՄԱ/9 (2018 թ. ապրիլի 7, «ՈՍԿԵ ԱԳԱ» ՍՊԸ)
Պետության կարիքների համար դրայվերներ և համակարգչային ծրագրային ապահովման փաթեթների մշակման ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր N H 2018/0420 (2018 թ. ապրիլի 6, «Հայկական ծրագրեր» ՍՊԸ)
Պետական կարիքների համար GSM շարժական կապի հետվճարային համակարգի ծառայությունների մատուցման պայմանագրեր «Արմենտել» ՓԲԸ (2014 թ, փետրվարի 4)
ՀՀ ԿԳՆ գիտության կոմիտեի 2018 թվականի գնումների փոփոխված պլան (2018 թ. մայիսի 30)
ՀՀ գիտության կոմիտեի կարիքների համար «ԳԿ-20» ծածկագրով ՄԱ գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն(2020 թ. մարտի 20, «Ոսկե ԱԳԱ» ՍՊԸ)