ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն Գիտության կոմիտե

Գիտական գործունեություն » Հայտերի ձևեր
Գիտական և գիտատեխնիկական պետական ծրագրի նպատակային-ծրագրային ֆինանսավորման հայտի ձև (հաստատված ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական կոմիտեի նախագահի 2017 թ. մայիսի 4-ի N 23-Ա հրամանով)
Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության բազային ֆինանսավորման ազգային արժեք ներկայացնող գիտական օբյեկտի պահպանման ծրագրի հայտի ձև (հաստատված ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական կոմիտեի նախագահի 2017 թ. ապրիլի 6-ի N 17-Ա հրամանով)
Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության բազային ֆինանսավորման ենթակառուցվածքի պահպանման ու զարգացման ծրագրի հայտի ձև (հաստատված ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական կոմիտեի նախագահի 2017 թ. ապրիլի 6-ի N 17-Ա հրամանով)
Գիտական միջոցառման կազմակերպման ֆինանսական աջակցության տրամադրման հայտի ձև (հաստատված` ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական կոմիտեի նախագահի 2016 թ. հոկտեմբերի 14-ի N 51-Ա հրամանով)
Երիտասարդ գիտնականների դպրոցի կազմակերպման համար ֆինանսական աջակցության տրամադրման հայտի ձև (հաստատված՝ ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական կոմիտեի նախագահի 2016 թ. հոկտեմբերի 14-ի N 51-Ա հրամանով)
ՀՀ պետական բյուջեից իրականացվող գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության ծրագրերում ընդգրկված գիտական աստիճան ունեցող գիտաշխատողների հավելավճարների տրամադրման հայտի ձև (հաստատված՝ ՀՀ ԿԳՆ գիտության կոմիտեի նախագահի 2015 թ. հունվարի 19-ի N 01 Ա/Ք հրամանով)
ՀՀ պետական բյուջեից գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության պայմանագրային (թեմատիկ) ֆինանսավորում ստանալու հայտի ձև (հաստատված՝ ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական կոմիտեի նախագահի 2013 թվականի հունվարի 21-ի N 51-Ա/Ք հրամանով)
Գիտական կենտրոնի ձևավորման հայտի ձև (հաստատված ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական կոմիտեի նախագահի 2012 թվականի փետրվարի 22-ի N 10 Ա/Ք հրամանով)