ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն Գիտության կոմիտե

Համագործակցություն
Միջազգային համագործակցություն
Հայաստանի Հանրապետության և օտարերկրյա պետություններում բնակվող հայազգի գիտնականների համագործակցության շտեմարան
Օտարերկրյա պետությունների հայազգի գիտնականների ցուցակ
Պայմանագրեր, համաձայնագրեր, հուշագրեր