ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Գիտության կոմիտե

Մրցույթներ » Ընթացիկ մրցույթներ

Հայտերի ընդունման փուլում գտնվող մրցույթներ

Կրճատ անվանում Լրիվ անվանում Առցանց հայտ ուղարկելու վերջնաժամկետ ԳԿ փաստաթղթերի ներկայացման վերջնաժամկետ Ֆինանսավորման նախատեսված սկիզբ
ԵԳ 2022 «Երիտասարդ գիտաշխատողների հետազոտությունների աջակցության ծրագիր - 2022» մրցույթ 12.08.2022 թ.
«Հեռավար լաբորատորիաների հիմնադրման ծրագիր» մրցույթ 26.08.2022 թ. հոկտեմբեր, 2022
«Հայաստանի Հանրապետության գիտական համայնքին արտերկրի գիտնականների ինտեգրմանն աջակցության ծրագիր» 05.08.2022 թ. հոկտեմբեր, 2022
Գիտության ոլորտում ենթակառուցվածքի, նյութատեխնիկական բազայի արդիականացման համար ֆինանսական աջակցության տրամադրման հայտերի ընտրության մրցույթ 09.09.2022 թ. հոկտեմբեր, 2022
«ՀՀ ԿԳՄՍՆ ԳԿ – ԻՀ ԱՀԽ - 2022» մրցույթ ՀՀ ԿԳՄՍՆ գիտության կոմիտեի և ԻՀ ազգային հետազոտությունների խորհրդի կողմից անցկացվող գիտական հետազոտությունների հայ-իտալական համատեղ թեմաների աջակցության «ՀՀ ԿԳՄՍՆ ԳԿ – ԻՀ ԱՀԽ - 2022» մրցույթ 30.06.2022 թ. 08.08.2022 թ. հուլիս, 2023
ԱՀ 2022 «Ասպիրանտների և երիտասարդ հայցորդների հետազոտություններին աջակցության ծրագիր – 2022» մրցույթ 05.08.2022 թ. 12.08.2022 թ. հոկտեմբեր, 2022

,

Մրցույթների հավանական ժամանակացույց