ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Գիտության կոմիտե

Մրցույթներ » Ընթացիկ մրցույթներ

Հայտերի ընդունման փուլում գտնվող մրցույթներ

Կրճատ անվանում Լրիվ անվանում Առցանց հայտ ուղարկելու վերջնաժամկետ ԳԿ փաստաթղթերի ներկայացման վերջնաժամկետ Ֆինանսավորման նախատեսված սկիզբ
ԳԿ-ԲՀԳՏՊԿ 2021 ՀՀ ԿԳՄՍՆ գիտության կոմիտեի և Բելառուսի Հանրապետության գիտության և տեխնոլոգիաների պետական կոմիտեի միջև անցկացվող կիրառական արդյունքի ձեռքբերմանն ուղղված համատեղ գիտական ծրագրերի աջակցության «ՀՀ ԿԳՄՍՆ ԳԿ – ԲՀ ԳՏՊԿ - 2021» մրցույթ 26.02.2021 18:00 05.03.2021 մայիս 2021

Մրցույթների հավանական ժամանակացույց

Կրճատ անվանում

Լրիվ անվանում

Հայտարարման
ամիս
Ֆինանսավորման նախատեսված սկիզբ
ԳԿ-ԳԿՀԴՆ 2022 ՀՀ ԿԳՄՍՆ գիտության կոմիտեի և Գերմանիայի կրթության և հետազոտությունների դաշնային նախարարության միջև անցկացվող գիտական ու գիտատեխնիկական համատեղ նախագծերի աջակցության մրցույթ փետրվար 2021 հունվար 2022
ԱՀ 2021 «Ասպիրանտների և երիտասարդ հայցորդների հետազոտությունների աջակցության ծրագիր - 2021» մրցույթ մարտ 2021 սեպտեմբեր 2021
ԵԳ 2021 «Երիտասարդ գիտաշխատողների հետազոտություների աջակցության ծրագիր - 2021» մրցույթ օգոստոս 2021 հունվար 2022