ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Գիտության կոմիտե

Համագործակցություն » Միջազգային համագործակցություն » Միջուկային հետազոտությունների միացյալ ինստիտուտ (JINR)
Մասնակցություն ՄՀՄԻ ֆինանսական կոմիտեի հերթական նիստին (2016 թ. ապրիլի 1-2)
ՄՀՄԻ անդամ-պետությունների կառավարությունների լիազոր ներկայացուցիչների հանձնաժողովի նստաշրջան Դուբնայում (2016 թ. ապրիլի 4-6)
ՄՀՄԻ անդամ-պետությունների կառավարությունների լիազոր ներկայացուցիչների հանձնաժողովի նստաշրջան Կրակովում (2016 թ. նոյեմբերի 21-23)
ՄՀՄԻ անդամ-պետությունների կառավարությունների լիազոր ներկայացուցիչների հանձնաժողովի նստաշրջան Դուբնայում (2017 թ. մարտի 27-28)
ՄՀՄԻ անդամ-պետությունների կառավարությունների լիազոր ներկայացուցիչների հանձնաժողովի նստաշրջան Դուբնայում (2017 թ. նոյեմբերի 24-25)
ՄՀՄԻ անդամ-պետությունների կառավարությունների լիազոր ներկայացուցիչների հանձնաժողովի նստաշրջան Դուբնայում (2018 թ. մարտի 26-27)
ՄՀՄԻ անդամ-պետությունների կառավարությունների լիազոր ներկայացուցիչների հանձնաժողովի նստաշրջան Դուբնայում (2018 թ. նոյեմբերի 19-21)
ՄՀՄԻ անդամ-պետությունների կառավարությունների լիազոր ներկայացուցիչների հանձնաժողովի նստաշրջան Դուբնայում (2019 թ. մարտի 24-26)