ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Գիտության կոմիտե

Կոմիտեի ֆինանսական աջակցությամբ հրատարակումներ » Խորհրդային Հայաստանի երգիծական մամուլը 1920-ական թվականներին

Խորհրդային Հայաստանի երգիծական մամուլը 1920-ական թվականներին («Շեշտ», «Զուռնա», «Կարմիր մոծակ»)

Համո Սուքիասյան, Նարինե Երանոսյան

Երևան, Էդիթ Պրինտ, 2018 թ., 136 էջ+8 էջ ներդիր

Ուսումնասիրությունը նվիրված է 1920-ական թվականներին Խորհրդային Հայաստանում հրատարակված երեք երգիծական պարբերականների («Շեշտ», «Զուռնա», «Կարմիր մոծակ») հիմնադրման, ընթացքի և հրատարակության դադարեցման հանգամանքների քննությանը:

Հասցեագրվում է պատմաբաններին, բանասերներին, լրագրողներին, հայկական մամուլի և Հայաստանի խորհրդային ժամանակաշրջանի պատմությամբ հետաքրքրվողներին: