ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Գիտության կոմիտե

Կոմիտեի ֆինանսական աջակցությամբ հրատարակումներ » Զարմանահրաշ նանոաշխարհ

Հեղինակներ՝ Էդուարդ Ղազարյան, Հայկ Սարգսյան, Դավիթ Հայրապետյան

«Աստղիկ գրատուն» հրատարակչություն, 2013 թ., Երևան, 128 էջ

Ձեռնարկում փորձ է արվել ավագ դպրոցների աշակերտներին և ֆիզիկայի ուսուցիչներին հնարավորինս մատչելի ծանոթացնելու ժամանակակից նանոէլեկտրոնիկայի ֆիզիկական հիմունքներին և կիրառություններին: Ներկայացված են պատմական ու տեսական նյութեր քվանտային ֆիզիկայի և նանոհամակարգերի վերաբերյալ: Առաջարկված են նաև քվանտային և ատոմային ֆիզիկա բաժիններին, ինչպես նաև պարզագույն նանոհամակարգերի ֆիզիկական հատկություններին առնչվող խնդիրները: