ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե

Մեր մասին » Կադրային ապահովում » Մրցույթներ » Ներքին մրցույթ
Անձնակազմի կառավարման բաժնի բարեվարքության հարցերով կազմակերպիչ (ծածկագիր՝ 18-1-28.3-Մ3-1)
Գիտական գործունեության կազմակերպման վարչության գիտական ծրագրերի իրականացմանն աջակցության բաժնի ավագ մասնագետ (ծածկագիր՝ 18-1-27.2-Մ4-1) - մրցույթն ավարտված է
Գիտական գործունեության կազմակերպման վարչության միջազգային համագործակցության բաժնի ավագ մասնագետ (ծածկագիր՝ 18-1-27.2-Մ4-3) -մրցույթն ավարտված է
Անձնակազմի կառավարման բաժնի պետ (ծածկագիր՝ 18-1-28.3-Ղ4-1) -մրցույթն ավարտված է
Գիտական գործունեության կազմակերպման վարչության գիտական փորձաքննության կազմակերպման բաժնի ավագ մասնագետ (ծածկագիր՝ 18-1-27.2-Մ4-2) - մրցույթն ավարտված է
Գիտության քաղաքականության վարչության գիտության բնագավառի տվյալների հավաքագրման և վերլուծության բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 18-1-27.1-Մ2-4) - մրցույթն ավարտված է
Գիտական գործունեության կազմակերպման վարչության գիտական ծրագրերի իրականացմանն աջակցության բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 18-1-27.2-Մ2-1) - մրցույթն ավարտված է
Գիտական գործունեության կազմակերպման վարչության միջազգային համագործակցության բաժնի ավագ մասնագետ (ծածկագիր՝ 18-1-27.2-Մ4-3) - մրցույթն ավարտված է
Գիտական գործունեության կազմակերպման վարչության միջազգային համագործակցության բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 18-1-27.2-Մ2-4) - մրցույթն ավարտված է
Գիտական գործունեության կազմակերպման վարչության գիտական փորձաքննության կազմակերպման բաժնի պետ (ծածկագիր՝ 18-1-27.2-Ղ4-2) - մրցույթն ավարտված է