ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Գիտության կոմիտե

Որո՞նք են գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության պետական ֆինանսավորման հիմնական ձևերը:
Կա՞, արդյոք, գիտության բնագավառում համագործակցություն՝ ՀՀ և ԱՀ կառավարությունների միջև:
Հարցեր գիտական գործուղումների ֆինանսավորման վերաբերյալ
Հարցեր գիտական միջոցառումների (գիտաժողովների, գիտական կոնֆերանսների, սիմպոզիումների կամ սեմինարների) կազմակերպման վերաբերյալ
Հարցեր գիտական աստիճանի համար տրվող հավելավճարների վերաբերյալ
Հարցեր երիտասարդ գիտնականների դպրոցների կազմակերպման վերաբերյալ