ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն Գիտության կոմիտե

ՄՐՑՈՒՅԹ

Ֆինանսավորվելու են կիրառական նշանակության նախագծեր