ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն Գիտության կոմիտե

Հանդիպում Գյումրիում

Սեմինար մտավոր սեփականության պահպանության առանձահատկությունների մասին

2010 թ. գիտական թեմաների հայտերի մրցույթը մեկնարկել է