ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն Գիտության կոմիտե

«Գիտական հետազոտությունների առեւտրայնացումը»Հայաստանում

Այցելություն Ռուսաստանի Դաշնություն