ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն Գիտության պետական կոմիտե

Հաստատվել են գիտական միջոցառումների և երիտասարդ գիտնականների դպրոցների ցանկերը

Ի գիտություն