ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն Գիտության կոմիտե

Երևանում է Եվրոպական Միության հանձնաժողովի փորձագիտական խումբը

Գնահատման մեթոդաբանությունը կմշակվի ձևավորվող աշխատանքային 2 խմբի կողմից

Ուշադրություն