ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն Գիտության կոմիտե

Կաթնաթթվային նոր մթերք` Արցախի գիտական կենտրոնի կողմից

«Արդյունավետ գիտաշխատող-2018» մրցույթի արդյունքները հայտնի են