ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն Գիտության կոմիտե

Բազային ֆինանսավորման հիմնական սկզբունքների և չափանիշների սահմանման վերաբերյալ քննարկում կոմիտեում

Հայտարարություն