ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն Գիտության կոմիտե

Գիտական համագործակցության առաջարկներ` Մոսկվայում

ՀՀ կառավարության նիստում

Կքննարկվեն գիտական դիվանագիտության և գիտական փորձաքննության հարցեր