ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն Գիտության պետական կոմիտե

Մեր մասին » Հաշվետվություններ
ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական կոմիտեի 2016 թվականի գործունեության ամփոփ հաշվետվություն
ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական կոմիտեի 2015 թվականի գործունեության ամփոփ հաշվետվություն
ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական կոմիտեի 2014 թվականի գործունեության ամփոփ հաշվետվություն
ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական կոմիտեի 2013 թվականի գործունեության ամփոփ հաշվետվություն
ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական կոմիտեի 2012 թվականի գործունեության ամփոփ հաշվետվություն
ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական կոմիտեի 2011 թվականի գործունեության ամփոփ հաշվետվություն
ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական կոմիտեի գործունեության 2010 թվականի տարեկան հաշվետվության սեղմագիր
ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական կոմիտեի գործունեության 2008 թվականի տարեկան հաշվետվություն