ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Գիտության կոմիտե

Մեր մասին » Հաշվետվություններ
ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական կոմիտեի 2008 թվականի գործունեության տարեկան հաշվետվություն