ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Գիտության կոմիտե

Գիտական միջոցառումներ
Ֆիզիկական կոլոքվիում
Կենսաբանական կոլոքվիում
ՀՀ 2021 թ. պետական բյուջեից ֆինանսավորվելիք երիտասարդ գիտնականների դպրոցների ցանկ
ՀՀ 2021 թ. պետական բյուջեից ֆինանսավորվելիք գիտական միջոցառումների ցանկ
ՀՀ 2020 թ. պետական բյուջեից ֆինանսավորվելիք երիտասարդ գիտնականների դպրոցների ցանկ
ՀՀ 2020 թ. պետական բյուջեից ֆինանսավորվելիք գիտական միջոցառումների ցանկ
ՀՀ 2019 թ. պետական բյուջեից ֆինանսավորվելիք երիտասարդ գիտնականների դպրոցների ցանկ
ՀՀ 2019 թ. պետական բյուջեից ֆինանսավորվելիք գիտական միջոցառումների ցանկ
2018 թ. Գիտության պետական կոմիտեի կողմից ֆինանսավորման երաշխավորված երիտասարդ գիտնականների դպրոցների ցանկ
2018 թ. Գիտության պետական կոմիտեի կողմից ֆինանսավորման երաշխավորված գիտական միջոցառումների ցանկ