Министерство образования, науки, культуры и спорта РА Комитет по науке

Конкурсы » Текущие конкурсы

Текущие конкурсы

Կրճատ անվանում Լրիվ անվանում Առցանց հայտ ուղարկելու վերջնաժամկետ ԳԿ փաստաթղթերի ներկայացման վերջնաժամկետ Ֆինանսավորման նախատեսված սկիզբ
ԱԳ 2021 Բարձր արդյունավետությամբ աշխատող գիտաշխատողներին հավելավճարի տրամադրման հայտերի ընտրության մրցույթ 2021 19.02.2021
18:00
26.02.2021 մայիս 2021
ԳԿ-ԲՀԳՏՊԿ 2021 ՀՀ ԿԳՄՍՆ գիտության կոմիտեի և Բելառուսի Հանրապետության գիտության և տեխնոլոգիաների պետական կոմիտեի միջև անցկացվող կիրառական արդյունքի ձեռքբերմանն ուղղված համատեղ գիտական ծրագրերի աջակցության «ՀՀ ԿԳՄՍՆ ԳԿ – ԲՀ ԳՏՊԿ - 2021» մրցույթ 26.02.2021 18:00 05.03.2021 մայիս 2021

Предполагаемый календарь будущих конкурсов

Կրճատ անվանում

Լրիվ անվանում

Հայտարարման
ամիս
Ֆինանսավորման նախատեսված սկիզբ
ԳԿ-ԳԿՀԴՆ 2022 ՀՀ ԿԳՄՍՆ գիտության կոմիտեի և Գերմանիայի կրթության և հետազոտությունների դաշնային նախարարության միջև անցկացվող գիտական ու գիտատեխնիկական համատեղ նախագծերի աջակցության մրցույթ փետրվար 2021 հունվար 2022
ԱՀ 2021 «Ասպիրանտների և երիտասարդ հայցորդների հետազոտությունների աջակցության ծրագիր - 2021» մրցույթ մարտ 2021 սեպտեմբեր 2021
ԵԳ 2021 «Երիտասարդ գիտաշխատողների հետազոտություների աջակցության ծրագիր - 2021» մրցույթ օգոստոս 2021 հունվար 2022