ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Գիտության կոմիտե

Համագործակցություն » Միջազգային համագործակցություն » Միջուկային հետազոտությունների միացյալ ինստիտուտ (JINR)
Միջուկային հետազոտությունների միացյալ ինստիտուտ (ընդհանուր նկարագիր)
Հայաստանը ՄՀՄԻ անդամ
ՄՀՄԻ անդամ պետությունների կառավարությունների լիազոր ներկայացուցիչների հանձնաժողովի նստաշրջան Դուբնայում (2008 թ. նոյեմբերի 21-22)
ՄՀՄԻ անդամ պետությունների կառավարությունների լիազոր ներկայացուցիչների հանձնաժողովի նստաշրջան Դուբնայում (2009 թ. մարտի 27-28)
ՄՀՄԻ անդամ պետությունների կառավարությունների լիազոր ներկայացուցիչների հանձնաժողովի նստաշրջան Աստանայում (2009 թ. նոյեմբերի 19-21)
ՄՀՄԻ անդամ պետությունների կառավարությունների լիազոր ներկայացուցիչների հանձնաժողովի նստաշրջան Դուբնայում (2010 թ. մարտի 25-26)
ՄՀՄԻ անդամ պետությունների կառավարությունների լիազոր ներկայացուցիչների հանձնաժողովի նստաշրջան Դուբնայում (2011 թվական նոյեմբերի 24-27)
ՄՀՄԻ ֆինանսական կոմիտեի նիստ Դուբնայում (2014 թ. նոյեմբերի 18-20)
ՄՀՄԻ անդամ-պետությունների կառավարությունների լիազոր ներկայացուցիչների հանձնաժողովի նստաշրջան Դուբնայում (2015 թ. մարտի 24-25)
Մասնակցություն ՄՀՄԻ 119-րդ նստաշրջանին (2015 թ. նոյեմբերի 23)